جستجوی سراسری فعال نیست.
پرش به محتوای اصلی

2. درگاه پرداخت

بعد از ثبت نام ، هر فرد گروه می تواند مبلغ 20 هزار تومن را پرداخت کند .

سایت پذیرنده allamehelli3.ir

برای باز کردن منبع روی https://allamehelli3.ir/enrol/index.php?id=752 کلیک کنید.